2019.06.12-13. Balatonszemes, Színházi fesztivál

2019.06.12-én és 13-án Balatonszemesen rendeztük meg 2 napos Színházi Fesztiválunkat, melyen a bevont gyermekek mellett az a kontrollcsoport tagjai, valamint további érdeklődők szép számmal vettek részt.

A program alapját egy közösségi színházi előadás képezi – a Henning Mankell által írt művek motívumait felhasználó adaptáció. A Csillagkutya c. regény az anyátlan kiskamaszról, Joelről és édesapjáról szól, akiket az emlékek és az álmok tartanak életben. Játék az igazságról, felelősségről, a fantázia hatalmáról és a puha gyermekkorból való felnőtté válásról.

A regény élethelyzeteit alapul véve mindhárom résztvevő a saját célcsoportjával létrehozta a saját osztálytermi előadását, amelyhez komoly terepmunka kapcsolódott. A cél az volt, hogy a különböző társadalmi szemléletű fiatalok saját környezetükben megismerjék a társadalmuk problémáit, és közelebb kerüljenek saját későbbi nehézségeik megoldásához, mindezt a regény és a színházi eszközök (dramaturgiai elemek, kontaktus, kulturális kommunikáció) révén.

Mindhárom helyszínen, így Balatonszemesen,  Pécsen és Nagykanizsán is létrejött egy-egy osztálytermi előadás, mindegyik más részterületű problémákra összpontosít. A projekt nagyjából felénél, vagyis 2019.06.12-én és 13-án Balatonszemesen találkoztak a konzorcium tagjai, ahol megrendeztünk egy Színházi Fesztivált, melyen  mindhárom csoport bemutatta saját előadását a másik környezetében. Az előadások után az adott problémákat tárgyaljuk meg az adaptáció révén, kiscsoportos beszélgetések keretében.

A produkciók alapvetően beavató színházi előadások voltak, amely komplex színházi forma, s ennek, valamint a kapcsolódó beszélgetéseknek és foglalkozásoknak az volt a célja, hogy a fesztivál alatt a klasszikus mű és a diákok közötti párbeszéd létrejöjjön a drámapedagógia eszközeivel. Fontos volt a párbeszéd az alkotók és a nézők között, melyet a színész-drámapedagógus főként kérdésekkel és játékokkal vezetett úgy, hogy a válaszokat maguk a nézők – a fiatal diákok – adták meg, alakítva a darab alakulását és a szerepeket folyamatosan.

A célok megvalósításának érdekében a beavató színházi program létrejöttét zenei, prózai és drámapedagógiai munkafolyamat előzte meg. A létrehozott színházi nyelv alapja a színházi beszéd, ami híd és kapocsteremtő erőként működik a drámai nyelvezet és jelenkorunk diáknyelve között. Mindez persze eszköze a helyi problémák feltárásának, beépítésének a darabba, amely épp attól lett más minden csoport esetében, hogy más lokális problémákat azonosítottak és dolgoztak fel. A megvalósítás formája is különböző volt, mert míg az egyik csoport előadása a színpadon, klasszikus kukucska színpad formáját magára öltve működött (Balatonszemes), addig a másik csoporté a nézőtéren, a nézők között is mozogva, kamaraelőadásként valósult meg (Nagykanizsa), míg a harmadik előadás csupán az előadás kiindulópontjaként vette igénybe a színháztermet, utána mozgószínház módjára bejárt a ház épületrészeit (Pécs).

A program a színház világába, formanyelvébe avatta be a gyerekeket, s a fesztivál ezt képezte le a színház jelrendszerének megértésére, a látott jelrendszer dekódolásának fejlesztésére, a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével, a befogadás szintjeinek szem előtt tartásával.

A program során biztosítottuk a rendezvény lebonyolításáért felelős programkoordinátort, moderátort, az előadásutáni beszélgetésekhez, foglalkozásokhoz drámapedagógust, a foglalkozásokhoz szükséges kellékeket is.

A gyermekek nagyon élvezték az együtt töltött időt, nagyon izgultak saját előadásuk miatt. Nagy érdeklődéssel fogadták a többiek előadását, és azt követő beszélgetéseket. Elmondásuk szerint remek napokat töltöttek együtt, és igazi élményekkel gazdagodtak.

Költészet napi tapasztalatmegosztó rendezvény 2019.04.10. Balatonszemes

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt keretében került megrendezésre az április 10-én Balatonszemesen megtartott tapasztalatmegosztó rendezvény, mely illeszkedik a három helyszínen, évente egy-egy alkalommal megtartott találkozók sorába.

A projekt keretében 6 alkalommal kerül sor tapasztalatmegosztó rendezvény szervezésére. Az áprilisi alkalom a 6 alkalomból a második volt, melynek keretében a projekt közel egyéves tapasztalatait beszéltük át a konzorcium tagjaival. A megbeszélésen, egyeztetésen a szakmai megvalósítók mellett szakértőnk is részt vett, hogy tudásával segítsen megtalálni a projekt szempontjából legjobb megoldásokat.

A program során a Balatonszemesen megtartott költészet napi előadást tekinthették a résztvevők meg, melynek különleges vendége a fiatalabbak körében is nagy népszerűségnek örvendő József Attila-díjas költő, Varró Dániel volt. Varró Dánielre, mint a mai szlenget és mindennapi életet verses formába öntő kortárs alkotóra azért esett a választás, mert az ő személye képes hidat képezni az új generációk és a számukra sokszor messzinek tűnő magyar költészet között.

A rendezvény központi eleme a tapasztalatmegosztás, ami kerekasztal beszélgetések formájában bontakozik ki. Ezeken a kötetlen beszélgetéseken egyfelől a konzorciumi tagok, másfelől a projekt hálózatába bevont egyéb vendégek oszthatták meg egymással gondolataikat és tapasztalataikat az adott téma kapcsán. Ezúttal a projekt gyakorlati elemeit vizsgáltuk, amellyel a tapasztalt különbségek okán tanulságos eszmecsere alakult ki.

 

Korosztályos partneri találkozó Nagykanizsán 2019.03.03.

Sok programmal vártuk a pécsi, kanizsai és szemesi diákokat a márciusi találkozóra, ahol a résztvevők egy része már régi ismerősként üdvözölte egymást, és a csoportok a szabadidős programok alatt rendre össze is keveredtek. Ez nagy örömmel töltötte el munkatársainkat, akik a problémafeltáró játékok és párbeszédek alatt már bátran alkottak a gyerekekből vegyes, tizenöt-húsz fős kiscsoportokat. A játékokat és beszélgetéseket természetesen mindenhol két-három pedagógus figyelte és moderálta a gördülékeny és asszertív diskurzus fenntartása érdekében, és az előzőekhez képest kisebb csoportbontás a korábbiaknál is személyesebb hangnemet eredményezett.

A helyi érvényű különbségeken túl ezúttal beszélgettünk a félelmekről is, ami a célcsoport életkorára való tekintettel kevéssé „nagyközönségnek“ való téma. A gyerekek elsősorban a család instabilitásával, tagjai egészségével kapcsolatos félelmeket fogalmaztak meg, i kellett választaniük egy kreatív játék keretében, hogy mely papírkellékeket vennének magukhoz, hogy segítsen a félelem elűzésében, majd azokat is, amelyek a félelem leképezésére utaltak. Ezeket esetenként egészített, kimondottan a korosztályra jellemző – MOMO-jelenség, Kék Bálna, és kirekesztéstől való – félelemről szóló gyereknyelvű beszélgetések kísértek. Megkérdeztük őket, hogyan kezelik a félelmeiket, erre ötletes, de gyakran csak félig komoly válaszokat adtak.

Ebben a foglalkozássorozatban a tanulók közösségi megismerései nyertek teret. A diákok társat/társakat kaptak önmaguk megismeréséhez. A foglalkozás alapját képző beszélgetések és játékok olyan kompetenciákat, képességeket mozgattak meg, amelyek a kreativitást segítik. Léggömbökből, lufikból álló kapun mentek át csoportosan, majd egyenként, megszólítva a másikat és egy-egy gesztust gyakorolva az általuk kiválasztott partner irányába. Biztonságos, szeretetteljes közeget nyújtott számukra a kijelölt gyakorlatsor, amire a fejlesztéshez szükség volt. Fontos szerepet kapott a játékosság, önkéntesség, a jó memória, kíváncsiság-tudásvágy, sokrétű érdeklődés, magas érzelmi intenzitás (túlérzékenység) örömet adó együttlét, melynek jellemzője a vidámság, a felszabadult kacagás, a humor megjelenése.

A program a következő képességstruktúra elemek fejlesztésében volt kompetens:

  • Alapkészségek: megértés, beszéd
  • Gondolkodási képességek: kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, érvelés.
  • Személyes minőségek: felelősség, önértékelés, együttműködés, tisztesség, őszinteség

A kulcsképességek és a fenti alapkészségek mellett az információ kezelésének (megtalálásának, szelektálásának, felhasználásának, azaz begyűjtésének, rendszerezésének és csoportosításának) képességét fejlesztettük, a tapasztalati tanulás és megélt valóság közötti differencia megteremtésével.

 

A következő kulcskompetenciákat fejlesztettük:

  • A komplexitás kezelésére való képesség (pl. a nyitott és bizonytalan helyzetek kezelésének képessége).

KaleidoszkópVersFesztivál: 2018.11.23

A kaposvári Csiky Gergely Színház tragikomédiájával ért véget a 18. Kaleidoszkóp VersFesztivál Vácott, ahol a Magyar Versmondók Egyesülete díjesőt zúdított a legjobbnak ítélt előadókra és társulatokra. A négy napon át tartó versenyprogramban színházi előadásokat, koncerteket, filmeket és versmondást nézhetett, hallgathatott a közönség, s a főszervező Magyar Versmondók Egyesülete a Váci Dunakanyar Színház mellett a Rubra Art Lounge-ban is tartott programokat. Új elem volt a gasztroszínházi forma, amelynek révén a költők által megírt művekben szereplő ételeket meg is kóstolhatták a nézők a színház közelében lévő, exkluzív programoknak helyet adó étteremben.

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszeradaptálása, kiterjesztése a Balaton környékénelnevezésű pályázati projekt keretében csatlakozó diákok számos értékes program részesei lehettek. A november 22-től 25-ig tartó VersFesztivál, amely Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, sok nézőt vonzott. Teltházzal futott a Soproni Petőfi Színház Jelenetek egy házasságból előadása, a Csavar Színház Jóka ördöge, a Turay Ida Színház Zita című történelmi játéka, a kaposvári Csiky Gergely Színház A nagybőgő című monodrámája, a Kiss Kata zenekar Magyarból jeles és a Kávészünet zenekar Csonka vers, avagy Anyám tyúkja megy a levesbe koncertje, akárcsak a versfilmek vetítése.Az utolsó este Lutter Imre fesztiváligazgató, Kis Domonkos Márk színházigazgató, Kató Hajnalka korábbi Kaleidoszkóp-díjas, a III. Nemzeti VERSeny győztese és a zsűri tagjai adták át az elismeréseket a Váci Dunakanyar Színházban.

A 18. alkalommal megrendezett VersFesztiválon négy nap alatt 138 egyéni előadó, társulat, zenekar és filmes alkotó vonult fel. Hunyadkürti György Jászai Mari-díjas színművész, a kaposvári Csiky Gergely Színház érdemes művésze A nagybőgő című tragikomédiában nyújtott alakításért kapott színészi Kaleidoszkóp-díjat (az előadást rendezte: Sarkadi Kiss János). A Pécsről érkező Füleki Panka versmondás, Starkné Nagy Jusztina (Veszprém) versfilm kategóriában érdemelte ki a fődíjat.

Juniorként KaleidoszKópé díjat kapott Tőke Domonkos (Nyúl), míg versszínházi kategóriában a Karinthy Színház korábbi előadásának felújított változata, Petőfi Sándor: Az apostol című produkciójáért ítélte oda a zsűri a Kaleidoszkóp fődíjat  Borbély Sándor színművésznek. A fődíj részeként többek között Debreczeny Zoltán A harmadik hexamater című alkotását is átvehette a színész, amit a képzőművész maga ajánlott fel.

Különdíjban részesült a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Arany-metszés című előadása (rendezte: Rák Zoltán), valamint a felvidékről, Hetényből érkezett Csavar Színház(Gál Tamás és Kiss Szilvia), Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című művének színpadra állításáért. Verszene kategóriában különdíjas lett Bartolf Zsuzsanna (Budakalász) és Rauscher Géza (Veszprém), jutalmat vett át Németh Viktor (Budapest) és Kocsis György (Vác).

Versfilmjéért kapott különdíjat Fitos Réka (Eger), Ledő Barnabás (Budapest), az Északi Támpont Egyesület (Nagykanizsa) és a Szolnok Televízió részéről Angyal Virág, versszínházi előadásáért Gáspár Sándor (Pócsmegyer). Versmondóként Dr. Dobosné Pecznyik Ibolya (Monor), Ledő Barnabás, Péter Lea (Szeged), Fábry István (Balassagyarmat), Szabó Réka (Tököl), Szép Hanna (Mohács) és Kerékgyártó Viktória (Budapest).

A hivatásos és az amatőr versenyzők külön kategóriában versenyeztek. Az ítészek között helye foglalt Bagossy László Csokonai-díjas rendező-tanár, Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti Színház Nívó-díjas színművész énekese, Szűcs Katalin Ágnes Jászai Mari-díjas színikritikus, dramaturg, a Criticai Lapok főszerkesztője, Takács Bence Kazinczy-érmes előadóművész, televíziós szakember, és Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas, színházi és televíziós rendező, az Első Magyar Versszínház művészeti vezetője.

A Kaleidoszkóp VersFesztivál célja a vers megnyilvánulási formáinak felkutatása és bemutatása mellett a hivatásos és amatőr előadók, társulatok találkozásának megteremtése. A rendezvény fővédnöke Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, védnöke Rétvári Bence miniszterhelyettes, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, igazgatója Lutter Imre Radnóti-díjas előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke, házigazdája Kis Domonkos Márk, a VáciDunakanyar Színház igazgatója.

Esemény neve: Tapasztalat megosztó rendezvény Időpontja: 2018. 10. 29. Helyszíne: Pécs

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt zárásaként összegző-tapasztalatmegosztó eseményt tartottunk Pécsett. A három konzorciumi tag előzetes megállapodás alapján egy-egy órás időkeretben számolhatott be a programelemek megvalósításáról, a kitűzött pedagógiai célok teljesüléséről. Ez az időkeret a powerpoint-prezentációk levetítésével, szóbeli beszámolóval, kérdésekkel együtt nagyjából tartható volt.

A beszámolókat hallgatva a helyspecifikus nevelési-oktatási környezeten túl számos átfedés volt tapasztalható. A TIE mint módszer fogadtatása a tanulók körében felülmúlta várakozásainkat. A projekt valóban sikerrel fejlesztette a résztvevők kognitív-, a szociális-, és a kulcskompetenciáit, gyarapította tudásukat, és játékosságával nem utolsósorban maradandó élményekhez juttatta a diákokat. Az iskolai közösségekbe a drámajáték, drámapedagógiai és médiai foglalkozások széles pedagógiai élmény- és eszköztárát juttattuk el, amely helyi pedagógiai célok érdekében a későbbiekben is felhasználható marad.

A megvalósítók egyetértettek abban, hogy a kooperáció során a mind a tanulók, mind a megvalósítók között létrejött informális és munkakapcsolati többlet, valamint a friss tapasztalatok és a megismert komplex pedagógiai eszköztár olyan értéket hordoz, amelyet a projekt lezárultával is építeni és gondozni kell, és konkrét paramétereket nem említve, de felmerült a további együttműködés lehetősége, amelytől egyik konzorciumi tag sem zárkózott el.

A beszámolókat követően a jelenlevő megvalósítók és partnerek részt vettek az Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet Szociopoly 2.0 című színházi nevelési programján, amely ötletesen vegyíti a TIE eszközrendszerét az ismert érzékenyítő társasjáték szabályaival.

Beszámoló – Korosztályos partneri találkozó Pécsen 2018.10.19.

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt egyik legfontosabb állomásaként korosztályos partneri találkozót tartottunk Pécsett a projektben részt vevő diákok és szakmai munkatársak számára.

A találkozó előtt megvalósítottunk egy hasonló rendezvényt, melynek időpontja másfél hónappal előzte meg a pécsi találkozást. A három konzorciumi tag vonzáskörzetébe tartozó tanulók akkor azt a feladatot kapták, készítsenek rövid videót a településükön leginkább észlelhető problémákról, nehézségekről.

A videók közös megtekintése után együtt értékeltük a látottakat, majd pedagógusaink a száz főt témák szerint kisebb csoportokra osztva a színházi nevelési módszertan segítségével dolgozták fel a látottakat, elsősorban nem a megoldásra, hanem a diákok véleményének kibontására, a kölcsönös figyelemre, a problémák minél teljesebb feltárására helyezve a hangsúlyt. Az egyéb programelemekben már „megedződött” diákok teljes őszinteséggel és figyelemreméltó kreativitással fordultak az adott témák felé, így minden csoportban tartalmas foglalkozások jöhettek létre.

A találkozó egyik lényeges tanulságaként láthatóvá váltak az azt megelőző programok során létrejött másodlagos, diák-diák kapcsolatok, amelyek bizonyosságot adhattak számunkra a csoportközi találkozások fontosságáról. Az eltérő anyagi-társadalmi-szociokulturális környezet az élményszerű találkozásoknak köszönhetően nem akadályozta a tanulókat az informális kapcsolatok felépítésében, sem az egymás felé forduló kíváncsiságban és nyitottságban.

Egészségnap: 2018.10.11., Balatonszemes

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt keretében a helyi résztvevők egy teljes napot nemzetközi sikereket elért sportolókkal tölthettek, amely a testnevelés, a kultúra és a közösségépítés jegyében telt. A szakmai segítők és Szentgyörgyi Romeo világbajnok közösen kötötték le a fiatalokat különböző mozgásos fejlesztő gyakorlatokkal és játékokkal.

Az elismert sportemberek részvétele különösen fontos szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében, hiszen azáltal, hogy személyesen is megismernek amúgy elérhetetlennek tűnő világbajnokokat, inspirációt nyernek a saját céljaikért és álmaikért való küzdéshez, legyen az akár a sporttól független dolog is. A sportolók emellett szakmai tudásukkal is segítenek a programok lebonyolítóinak a gyakorlatok megfelelő összeállításában.

Egy másik fontos aspektusa a rendezvénynek a csapatépítés: a versengés elősegíti a gyermekek közti kontaktus létrejöttét, a csapatjátékok pedig közvetlen módon kovácsolják össze a tanulókat. A közös program emellett remek lehetőséget kínál akár a visszahúzódóbb, kevésbé extrovertált vagy nyelvi kommunikációban kevésbé motivált diákoknak arra, hogy közelebb kerüljenek társaikhoz bármiféle feszengés nélkül.

Az ilyen jellegű foglalkozások során a gyermekek különösen aktívnak bizonyulnak, hiszen az állandó mozgás lendületben tartja őket, leköti minden energiájukat, nem csak fizikai, de szellemi szinten is. A sportolók pedig olyan kuriózumként szolgálnak a rendezvények során, akik érdeklődési körtől függetlenül bármelyik gyermek számára példaképként szolgálhatnak.

Egészségnap: 2018.10.10., Pécs

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt keretében a pécsi tanulók Szentgyörgyi Romeo hatszoros fitneszvilágbajnok társaságában tölthettek el egy tartalmas és szórakoztató, testmozgásban gazdag napot.

A program kitűzött célja az volt, hogy az egyszerre legyen építő jellegű a diákok fizikumára, mozgáskultúrájára és fejlessze interakciós készségüket. A könnyed testmozgás lendületessé teszi a közös foglalkozások menetét, és egyben fejleszti az önfegyelmet és koncentrációt. Az ilyen jellegű programokhoz a nemzetközileg is elismert sportolók jelenléte egyszerre nyújt inspirációt a fiatalabb generáció számára, illetve a sportok és testnevelési gyakorlatok terén szerzett tudásukkal is segíthetik a foglalkozást lebonyolító drámapedagógusok munkáját.

A közös testmozgás másik fontos velejárója annak közösségkovácsoló ereje. Mind az egyénileg, mind a csapatban végzett feladatok felpezsdítik a résztvevők közötti interakciót, esetenként szoros együttműködésre is késztethetik őket, ami nagyban elősegíti az összetartozás érzetének kialakulását. Az is remekül látható, hogy az ilyen tevékenységek során más körülmények között gátlásosabb diákok is megnyílnak társaik felé, könnyebben létesítenek kapcsolatot a többiekkel.

A program során azt tapasztaltuk, hogy az adott sportoló ismertségétől függetlenül a résztvevők fokozott érdeklődéssel fordultak a meghívott vendéghez, és lelkesen vettek részt a gyakorlatokban, elősegítve a testmozgás szeretetének természetes kialakulását, valamint a küzdeni akarást és a motivációt.

2018.10.08-án Kompetencia-fejlesztő nap keretében A nagyidai cigányok előadásról szóló beszámoló

A színházszakmai gyakorlat egyik legbeváltabb kompetenciafejlesztő típusa az interaktív, beavató színházi előadás és foglalkozás, amely ötvözi a drámapedagógiát és a színházi nevelés módszertanát. A kompetenciafejlesztő nap keretében egy rendkívül sikeres és aktivitásra ösztönző előadást és az arra épülő szakmai foglalkozást valósította meg a Magyar Versmondók Egyesülete.

 

2017-ben ünnepeltük a klasszikus magyar irodalom origójának tartott Arany János születésének 200. évfordulóját. A nagyidai cigányok a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb alkotása, mely Arany lenyűgöző, felülmúlhatatlan humoráról árulkodik. Ezt a művet vitte színpadra a felvidéki Csavar Színház, eddig soha nem látott sikerrel. Az előadás során Gál Tamás, Kaleidoszkóp-díjas színművész a közönséget bevonva, interaktívan mutatja be egymaga a darabban szereplő összes karaktert úgy, hogy szem nem marad szárazon a nevetéstől!

A történet szerint a magyar katonák már nem bírván tartani Nagyida várát a helyi cigányságra bízzák, hogy őrizzék, védjék, míg ők élelmet szerezvén vissza nem térnek. Csóri vajda azonban túljár mind a magyar, mind a labancok eszén, s megteremti „Cigányországot”. Vagy mégsem?

A fergeteges humorú, interaktív, játékos előadásban elhangzó autentikus cigány zenét Bodonyi András gyűjtötte Szepsi környékéről. A dalok eredeti cigány nyelven, illetve magyarul hangzanak el. A játékmód egyediségét jellemzi, hogy a közönség soraiban helyet foglaló gyerekek maguk is az előadás szereplőivé váltak: a színész és a zenész szereplők interaktív előadást varázsoltak, utána pedig erre épülő szerepjáték foglalkozást és szakmai beszélgetést.

Gál Tamás ezzel az előadással 2010 júniusában megkapta a XXII. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján Kisvárda Polgármesterének díját, nominálva volt a Magyar Szinikritikusok Díjára, illetve megkapta 2011-ben a 6. Gyermek- és Színházi Szemle Fődíját, majd tavaly a Kaleidoszkóp VersFesztivál különdíját, a Váci Dunakanyar Színházban.

 

Rendezte: Gál Tamás

Zene: Bodonyi András

Elmesélő és zenész: Gál Tamás színművész

Futsal show: 2018.09.26., Balatonszemes

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt keretén belül kiegészítő programelemként kapott helyet a Futsal Show, amelyet a helyi diákok, összesen 28 fő aktív részvételével, szakmai segítőink jelenléte mellett valósítottunk meg.

Szükségesnek tartjuk a mozgás mint egészségmegőrző és kompetenciafejlesztő módszer beemelését a projektbe, hiszen a közismert labdajáték egyaránt segíti a kommunikációs készségek javítását, a csoportos együttműködést, a felelősségvállalást, a korosztálynak megfelelő mozgáskoordináció kialakulását, a tanulók testtudatát és önfegyelmét. A résztvevőknek nyújtott közös élményen túl fontosnak tartjuk a test-szellem-lélek hármas párhuzamos és egymást elősegítő gondozását, amelyben mind a verseny-, mind a tömegsportok segítségünkre lehetnek.

Célunk volt olyan sporttevékenység kiválasztása, amely teremben, rossz idő esetén is intenzív és élvezetes mozgást biztosít a tanulók számára. A futsal az alapok könnyű elsajátítása miatt kiváló választás volt, ezen felül a gyors játékmenet és egyszerű csereszabályok miatt tökéletesen alkalmas vegyes állóképességű fiatalok közös megmozgatására. Ha egy játékos elfárad, vagy társa szeretne játékba kerülni, a labdasportok közül a futsal játékoscsere a legkevésbé körülményes.

A futsal szabályainak ismertetésében és a játék megvalósításában párhuzamosan két pedagógus segédkezett.