Beszámoló – Korosztályos partneri találkozó Pécsen 2018.10.19.

A Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén pályázati projekt egyik legfontosabb állomásaként korosztályos partneri találkozót tartottunk Pécsett a projektben részt vevő diákok és szakmai munkatársak számára.

A találkozó előtt megvalósítottunk egy hasonló rendezvényt, melynek időpontja másfél hónappal előzte meg a pécsi találkozást. A három konzorciumi tag vonzáskörzetébe tartozó tanulók akkor azt a feladatot kapták, készítsenek rövid videót a településükön leginkább észlelhető problémákról, nehézségekről.

A videók közös megtekintése után együtt értékeltük a látottakat, majd pedagógusaink a száz főt témák szerint kisebb csoportokra osztva a színházi nevelési módszertan segítségével dolgozták fel a látottakat, elsősorban nem a megoldásra, hanem a diákok véleményének kibontására, a kölcsönös figyelemre, a problémák minél teljesebb feltárására helyezve a hangsúlyt. Az egyéb programelemekben már „megedződött” diákok teljes őszinteséggel és figyelemreméltó kreativitással fordultak az adott témák felé, így minden csoportban tartalmas foglalkozások jöhettek létre.

A találkozó egyik lényeges tanulságaként láthatóvá váltak az azt megelőző programok során létrejött másodlagos, diák-diák kapcsolatok, amelyek bizonyosságot adhattak számunkra a csoportközi találkozások fontosságáról. Az eltérő anyagi-társadalmi-szociokulturális környezet az élményszerű találkozásoknak köszönhetően nem akadályozta a tanulókat az informális kapcsolatok felépítésében, sem az egymás felé forduló kíváncsiságban és nyitottságban.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.