VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 2006. január 01-től működik a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület önálló jogi személyiségű intézményeként. Tevékenységével meghatározó szerepet tölt be Nagykanizsa közművelődési életében. Alkalmazkodik közvetlen környezete művelődési igényeihez, elvárásaihoz, és hiánypótló tevkénységeivel igyekszik minden tekintetben kielégíti azokat. Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Műsorstruktúrájában a már meglévő hagyományokra építő és a folyamatosan fellépő új igényekhez alkalmazkodó, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő programok és formák jelennek meg. Részt vesz a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE), a TEMI, a MÁV Zrt. és csoportjai, a Rail Cargo Hungária országos és helyi programjainak lebonyolításában, megszervezésében, illetve a civil lakosság kulturális igényeinek kielégítésén keresztül közvetíti a kultúrát.

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház elsősorban kulturális, közművelődési, valamint egészségmegőrző tevékenységeknek és programoknak ad otthont. A jövőben a többfunkciós feladatok és a hatékony gazdálkodásra épülő működtetése a kiemelkedő cél. Ehhez a rendszeres marketing stratégia és szemlélet kialakítása fontos feladat, ami jelenleg is zajlik.

Változatos tevékenységeket végző, állandóan fejlődő és megújuló közművelődési intézmény megteremtése a célunk. Olyan intézmény működtetése, amely tevékenységével Nagykanizsa kulturális sokszínűségét szolgálja, a helyi lakosság igényeire koncentrál, a mindennapi kulturális, szórakozási, képzési, információt biztosító, új szabadidős szokások kialakításához. Ezzel párhuzamosan egy másik fontos feladatnak tekintjük a „látogatóbarát” intézmény működtetését. Olyan programokat, kulturális-szórakozási formákat kínálni, melyek a városba látogató vendégek számára maradandó élményt nyújtanak.

 

Intézményünk vállalt célkitűzései között szerepel a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése, az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és a társadalmi szerepvállalás erősítése.

Mindezek érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni az intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezet direktíváihoz és az adott kisközösségek társadalmi szükségleteihez, igényeihez.

A mi régiónkban rendkívül sok a hátrányos helyzetű, a tanulási zavarokkal küzdő gyermek, és a magára maradt, szegénységben élő idős ember, akik körében nagy arányt képviselnek a kisebbségek. Ezért keressük azokat a lehetőségeket is, amelyekkel hozzájárulunk az integrációs és a fejlesztési munkák eredményességéhez, a társadalmi különbségek csökkentéséhez, és a közösségi aktivitás növeléséhez.

Alapszabályunk értelmében szervezetünk az alaptevékenységeit tekintve is a projekt céljait szolgáló felzárkóztató, tehetséggondozó, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek ellátására alkalmas, s ezt a munkát eredményesen folytatja. Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Ezek közül a két legfontosabb a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?