Nyári Színházi Napok, Balatonszemes 2019.08.15-17

A Balatonszemesen zajló Nyári Színházi Napok harmadik alkalma (2019. 08. 15-17) lehetőséget nyújtott a résztvevő gyermekekkel való projektmunka folytatására.

A diákok örömmel vetették bele magukat a közös munkába, mely az előző programok eredményességét mutatta, a résztvevőkben a korábbi találkozások mély nyomot hagytak. A megelőző foglalkozások folytatásaként felelevenítettük a különböző improvizációs technikákat, majd a már korábban formába öntött jeleneteket.

Mivel ekkor már a gyermekek túl voltak a darab bemutatásán, ezért annak sikerességéről, az előadás közbeni nehézségekről beszélgettünk. Ezután beszédtechnikai és mozgástréningeket tartottunk, felelevenítve a darab előtt is sokat gyakorolt mozdulatokat, feladatokat, valamint azokat a társadalmi kérdéseket, amelyek segítettek a helyi problémák feltárásában, a színházi formanyelv segítségével..

Később koncentrációs gyakorlatokban vettek részt a tanulók, melyeket először kevés komolysággal teljesítettek, ám az igényeikhez igazodva játékosabb formákhoz nyúltuk, melyek segítették a gyakorlattípus befogadását. A koncentrációs játékokat bizalomjátékokkal összekötve fejlődtek a gyermekek társas és nyelvi kompetenciái, egyre inkább összeszokott csapattá váltak.

A program elsődleges célja az esélyegyenlőség irányában való érzékenyítés, a tolerancia és befogadó-készség növelése volt, hogy a résztvevő tanulók képessé váljanak arra, hogy megtapasztalják és megismerjék a körülöttük élő emberek élethelyzetének nehézségeit, örömeit. Képessé váljanak arra, hogy a foglalkozáson elsajátított tudás alapján elősegítsék a hatékony, együttműködésen alapuló környezeti kultúra kialakulását.

A színházi napok egyik fontos célja volt, hogy a színházi nevelés eszköztárával, a konkrét tananyagtartalmakon túl mások megismerésére, elfogadására, a részképességeikben korlátozottak segítésének, szükségleteinek felismerésére képessé váljanak a résztvevők. A program az empátia fejlesztésére és az emberi gesztusok felfedezésére, beazonosítására, színházi eszközök révén történő kinyilvánítására  irányult a korosztályi sajátosságok figyelembevételével, a befogadás szintjeinek szem előtt tartásával, játékos, a tapasztalatszerzésen alapuló, valódi találkozás megvalósulását lehetővé tevő alkalom révén.

A szakemberek által vezetett színházi nevelési foglalkozások, drámajátékok és drámás gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, szituációs és kreatív tréning feladatok segítették a résztvevő diákokat abban, hogy az életben is felmerülő konfliktushelyzeteket könnyebben és hatékonyabban oldják meg, egymás véleményének meghallgatásával és figyelembe vételével. Mert ezen egyszerű egymáshoz kapcsolódásokon és elfogadásokon keresztül lehet a legkönnyebben megértetni és kipróbálni azokat a technikákat, amelyeket majd más, az élet bármelyik területén és szakaszában, hasonló szituációkban is tudnak majd alkalmazni a fiatalok. A foglalkozás ezért a következő fókusz köré épült: „Fogadd el a másik ötletét, tulajdonságait, vagy amennyiben azt nem tartod működőnek, ne kritizáld azt, hanem próbáld kiegészíteni, bővíteni úgy, hogy az számodra is és a veled kapcsolatban lévő másik személy számára is működő, elfogadható legyen.”

A drámás bizalomjátékok, páros és csoportos együttműködési gyakorlatok, koncentrációs, és kontaktusra épülő feladatok olyan helyzetbe hozták a résztvevőket, amiben sokkal nagyobb figyelemmel kellett lenniük egy-egy társukra, vagy a csoportra, mint a hétköznapi helyzetekben. A megoldás kulcsa minden gyakorlat során egymás kezében volt, a kölcsönös együtt gondolkodás és együttműködés elkerülhetetlenné vált. Ez nem csak az alkalmazkodóképességet fejlesztette, hanem a szociális érzékenységet is: fontossá vált mások akaratának elfogadása, a saját akarat asszertív módon való érvényesítése.

Minden egyes játéksort a bemutatott színházi előadás egy-egy karakteréhez, jelenethez, mondatához kötöttünk, a Henning Mankell által írt mű és a bemutatott adaptációk motívumait felhasználva, folyamatos visszacsatolásokkal.

Végül közös játékkal zártuk le a Színházi Napokat, ahol a diákok visszajelzésszerűen mutatták meg a programtartóknak az eseménysorozat alatt szerzett kedvenc élményeiket, emlékeiket.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.