Érzékenyítő tréning – Nagykanizsa – 2018. október 01.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

 

EFOP-5.2.4-17-2017-00008

Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer

adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén

 

 

Helyszín: Nagykanizsa, Miklósfai Általános Iskola

 

Időpont: 2018. október 01.

 

Foglalkozás: Érzékenyítő tréning

Bár a gyerekek nem régóta ismerik egymást, ezért nem meglepő, hogy eltér a viselkedésük, hiszen más szokásokat sajátítottak el. Az első alkalomhoz képest nagy volt a fejlődés. Meglepően nyíltak egymás felé, illetve a játékok is gördülékenyen mentek, nem kellett folyton megállítani a folyamatot, mert nem terelődött el a figyelmük. Természetesen voltak ilyen helyzetek, de azonnal észrevették magukat, és javítottak a hozzáállásukon. Ez mindenképpen előrelépés az első foglalkozáshoz képest, szépen megyünk előre egymás megismerésében! Ez nem lenne lehetséges, ha nem lennének a fiatalok figyelmesek egymás felé. A légkör sem száraz, hiszen rengeteg nevetéssel zajlik egy ilyen foglalkozás. Nincs tiltva a humor, viszont fontos kiemelni, hogy még nem érzik, mikor ér véget egy poén, tehát mikor kellene abbahagyni az esetleges élcelődéseket.

 

 1. Azonnal

Az első játék bemelegítő játék volt, ami már igénybe veszi a koncentrációskészséget és a figyelem-összpontosító képességet. Mindenki sétál a térben, kitöltve azt, összevissza. Amikor a játékvezető tapsol, mindenki megfagy, s mozdulatlan marad, amíg nem hallja az új tapsot. Minden egyes megfagyás után a taps halkul. A játék végére a gyerekek fejben is teljesen megérkeztek a jelen pillanatba.

 

 

 

 1. SZEMKONTAKTUS

Ebben a feladatban, a gyerekek sétáltak tovább a térben. Utasítottam őket, hogy továbbra se beszéljenek, maradjon larvált, kifejezéstelen az arcuk. Ezután közöltem velük, hogy párt kell választaniuk, de kizárólag szemkontaktussal, s ha meglesznek a párok, álljanak a falhoz.

 

III. SZOBRÁSZKODJUNK

A következő játék az együttműködést fejleszti, illetve a testbeszéd értelmezését. A párok egyik tagját kineveztem a szobor anyagának, a másikukat szobrásznak. Amit a szobrász beállít, azt társának meg kell tartania. A szobor anyaga akkor sem mozoghat, ha jobb ötlete támadt, mint a szobrászának. Ezután címszavakat adtam meg, érzelmeket, lelkiállapotokat, amiről a szobrászok szobrokat kellett készítsenek. A szobrászok egyenként bemutatták szobraikat, amiket közösen elemeztünk.

 

 1. SZOBORCSOPORT

A szobrász c. játék után csak annyit változtattunk, hogy most közösen kellett a megadott témára szoborcsoportot kialakítsanak, státuszokat, viszonyrendszereket megjeleníteniük. A játék végén körbeültünk és beszélgettünk, megosztottuk a játékkal kapcsolatos megjegyzéseket, nehézségeket, könnyűségeket, észrevételeket.

 1. IMPROVIZÁCIÓK A CSALÁDI KONFLIKTUSOKRA

Először beszéltünk a családról, előnyeiről, hátrányairól. Miért jó, ha van? Miért jó ha nincs? A családban felmerülő konfliktusokról, hogy ezek mi félék lehetnek, hogy szerintük melyik a leggyakoribb konfliktus. Ezután aki akarta, elmesélt egy-két személyes történetet, ami alapul szolgált az ezt követő több szereplős improvizációkhoz.

 

Mai fő játékunk és célunk a szoboralkotás volt, melyben megmutatkozhatott a csoportba járó fiatalok ösztöne és kreativitása. Kifejezetten jó és szép ötletek születtek. Színes palettát láthattunk: voltak szobrok, melyek kifejezetten viccesek voltak, más szobrok drámaiak, ezeket el is indítottuk pár másodpercig, lassú úgynevezett slow motion mozgással, hogy lássuk, merre megy tovább ösztönből, megérzésből a szobor „élete”. Ezen kívül láthattunk még rendkívül megrázó szoborcsoportokat is.

 

 

 

Biztos vagyok benne, hogy a készülő előadás során használható szobrok és csoportok jöttek létre, nagyon értékes volt ez a foglalkozás!  A szobros játékokat követő beszélgetések, melyekben elemeztük a látottakat rendkívül produktívnak bizonyultak. Kiderült mindenki számára miért készültek először a szobrok, aztán egyre mélyebbre mentünk, kutakodtunk, milyen érzések törtek elő egy-egy megmutatott gesztusból! Az elválás szoborcsoportja nagyon erős volt, szinte színpadi energiákat hozott elő a gyerekekből! Ekkor kértem, hogy akinek a vállát megfogom, az mondjon egy mondatot, mit érez most ez a szobor, amit/akit megformált éppen. Nem kitalálósdi játék volt, érezték, hogy komoly, téttel bíró helyzetben taposunk. A közös beszélgetés során kértem, hogy mutassanak olyan zenét (vittem internetet és hangszórót magammal), ami a leginkább kifejezi ezt a megszületett „képet”.

Innen már az óra levezetése volt hátra, melyben újra a poén és a nevetés vett át a főszerepet!

 

Második 6 hónap foglalkozás elsődleges céljai:

 • A diákok tanulják meg szabadon, nyíltan kommunikálni saját és mások iránt érzett érzelmeiket
 • Sajátítsák el a hatékony agressziókezelési módokat
 • Váljanak kompetensekké az érzelmek felismerésében
 • Az empátia, fantázia fejlesztése, a csoport összetartozás-tudatának erősítése

Fejlessze a tanulók:

o érzékszerveik működését

o megfigyelő és utánzókészség

o figyelem összpontosító képesség

o szókincs, kifejező-, beszéd- és mozgáskészségét

o együttműködési képességét

 

 

Budapest, 2018.10.31

Érzékenyítő tréning – Balatonszemes – 2018. szeptember 20.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

 EFOP-5.2.4-17-2017-00008

Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer

adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén

 

 

Helyszín: Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola

 Időpont: 2018. szeptember 20.

 Foglalkozás: Érzékenyítő tréning


A foglalkozás elsődleges céljai:

 • A diákok tanulják meg szabadon, nyíltan kommunikálni saját és mások iránt érzett érzelmeiket
 • Sajátítsák el a hatékony agressziókezelési módokat
 • Váljanak kompetensekké az érzelmek felismerésében
 • Az empátia, fantázia fejlesztése, a csoport összetartozás-tudatának erősítése

Fejlessze a tanulók:

o érzékszerveik működését

o megfigyelő és utánzókészség

o figyelem összpontosító képesség

o szókincs, kifejező-, beszéd- és mozgáskészségét

o együttműködési képességét

 

 

1)Bemutatkozás

A szóbeli bemutatkozás során azt kértem a diákoktól, hogy mondják el a nevüket, egy jó tulajdonságukat, illetve egy információt, amiről úgy gondolják, hogy fontos tudni róluk. Gyakran előfordul, hogy diákok nem mernek vagy nem tudnak beszélni az erősségeikről. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a személyiségfejlődés ilyen korai szakaszában a gyerekek merjék verbalizálni önmaguk és a környezetük számára, hogy milyen pozitív jellemvonásaik vannak, hiszen azokkal azonosulnak. A gyerekek mindannyian – néhányuk kis biztatás után – teljesítették a kérésem, így azonnali pozitív élménnyel léphettünk be az új közösségünkbe.

 

2) Szíszászú

A drámajátékokba való bevezetéshez egy népszerű és rendkívül egyszerű, ugyanakkor sok figyelmet igénylő játékot választottam. Ez a látszólag kompetitív gyakorlat valójában komoly együttműködést igényel, a játék élvezhető színvonalának elérése íratlan, közös feladat.

 

3) Bumm

A gyerekekkel körbe álltunk, a kör közepén álló játékos a seriff. Akire rámutat és azt mondja, hogy “bumm”, leguggol, majd a két mellette álló “párbajozik”, a tenyerükkel pisztolyt formázva versenyeznek, ki “lövi le” előbb a másikat. Fontosnak tartottam, hogy az első alkalommal ne legyen veszteségélmény, így kiesés nélkül játszottunk. A játékot utánam több diák is vezette („Amit a seriff lát, hall, mond, az úgy van.”), azaz a gyerekeknek feltétlenül hagyatkozniuk a választott játékvezető döntéseire, kommentár vagy megkérdőjelezés nélkül.

 

 

 

4) Szaladj, ha…

Ezután megkértem a gyerekeket, hogy üljenek körbe. Ismertettem a játékszabályt: Eggyel kevesebb szék van a körben, így egy valakinek nem jut hely. Ez az illető bekerül a kör közepére, neki a feladata az, hogy le tudjon ülni. Ezt úgy érheti el, hogy mondd egy saját magára igaz kijelentést, azzal a kezdéssel, hogy “Szaladj, ha.” Pl. “Szaladj, ha voltál szerelmes”. Rajta kívül, akire igaz ez a kijelentés, neki is szaladnia kell, s ez idő alatt a kör közepén levő le tud ülni a felszabadult helyre. A játék célja az egymásra ismerés: aki velem együtt fut, az olyan, mint én.

 

5) Ne nevess

Számomra fontos, hogy minden foglalkozás pozitív élménnyel záruljon, így történt az első alkalommal is. A diákokkal körbe álltunk, a játékszabály a következő volt: ne nevess! Szótlanul, mozdulatlanul, folyamatos szemkontaktussal: a játék kevesebb mint fél percig tartott, mindenki elnevette magát. A játék fejlesztette a diákok érzelemkifejező, figyelemösszpontosító képességét és mindannyian jókedvvel távoztak.

 

Összegezve: Azt kell mondanom, hogy ígéretes csoportnak bizonyulnak. Bár még nem vettek részt hasonló foglalkozásokon, ezért mindent lépésről lépésre meg kell tanítani nekik, világosan körvonalazódott a tény, hogy érdekli őket a dráma, illetve kíváncsiak egymásra. Nem mondhatom, hogy “zökkenőmentesen” telt az óra. Sőt. Minden játéknál percek azzal teltek el, hogy a szétszóródó figyelmüket visszatereljem a játékra. Képtelenek koncentrálni teljesen 3-4 percnél tovább. Pl. a körben állás meglepő módon nehezen ment néhányuknak, úgy, hogy közben ne csináljanak semmit. Vagy a kezüket mozgatták, közben dülöngéltek, a BUMM-os játéknál volt leginkább érezhető, “fáziskésésekkel” reagáltak.  Ez viszont nem probléma, hiszen a szabályjátékok által a koncentrációs készséget is lehet fejleszteni.

 

 

Budapest, 2018.09.30

Érzékenyítő tréning – Pécs – 2018. szeptember 28.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

 

EFOP-5.2.4-17-2017-00008

Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer

adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén

 

 

Helyszín: Pécs, Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola

 

Időpont: 2018. szeptember 28.

 

Foglalkozás: Érzékenyítő tréning

Bármilyen folyamatba vágjunk is bele, fontos a megfelelő alap felhúzása, illetve a fokozatos építkezés, hogy aztán amit építünk, az biztos alapokon álljon. Ennek a foglalkozásnak céljául az ismerkedést, illetve az egyszerű szabályjátékok elsajátítását tűztem ki.

 

Első játék: Mosoly

Azért, hogy indítsuk jól a napot, körbeültünk, elindítottam egy mosolyt jobbra is és balra is, amit tovább kellet adniuk egymásnak, egészen addig amíg körbeér a kiindulóponthoz. A játék célja a felszabadulás, felszabadítás elérése, a jó hangulat megalapozása, valamint az arra való késztetés, hogy egymás szemébe merjünk nézni.

 

Második játék: Név-lánc

Maradt a kör, a tőlem jobbra ülő játékos bemutatkozik. A szomszédja megismétli az előző nevet, majd a sajátját mondja. A mellette ülő így már a sajátjával együtt három nevet mond, a következő négyet stb.

 

 

 

Harmadik játék: Név-lánc mozdulattal

Mivel iszonyatosan élvezték az előző játékot, s már a harmadik újra játszás után kezdett eltűnni a kihívás, ezért az alapjátékhoz hozzáadtam egy új szabályt. Ugyanúgy mondják a neveket, ahogy az előző játékban, csak melléje társítanak egy bármilyen mozdulatot is. Ahogy reméltem, valóban kihívásként élték meg, s a legnagyobb elszántsággal álltak a feladathoz.

 

Negyedik játék: Név-érintés

Mivel begyakoroltuk már a neveket, folytattuk egy koncentráció fejlesztő játékkal, amihez már az érintés is társult. A gyerekek sétáltak összevissza a térben, az egyik gyerek mondott egy nevet, aki a nevét hallotta, az egyből megérintette valaki másnak a vállát, ő pedig ezután ismét mondta valaki más nevét. A szabály név-érintés-név-érintés.  Előszőr lassan, időt hagyva játszottuk, aztán csökkentettük a reakcióidőt, aki nem reagált azonnal, kiesett.

 

Ötödik játék: Bumm.

Körbeálltunk, bejelentettem, én vagyok a seriff. A játék menete: A játékvezető, seriff, a kör közepén áll, rámutat valakire és közben azt mondja, bumm. Akire rámutatott, leguggol, s a kétfelöli szomszédja összelő a feje felett, s szintén azt mondják, bumm.

 

Hatodik játék: Cica-mica

Lezárásként maradtunk körben, összeérintettük kisujjainkat a szomszédjainkkal, elkezdtünk dülöngélni jobbra-balra, majd kértem őket, hogy teljes komolysággal, nevetés, mosoly nélkül, kántálják: cica-mica. Eközben tartani kell a szemkontaktust. Aki elneveti magát, kiesik.

 

Reflexió: A csoport számos játékban jól működött együtt, azonban észrevehető volt már egy foglalkozás alatt is, hogy számos gyerek marginalizálódott a csoporton belül. A játékok során erre egy-egy utalást tettek a csoport központi figurái. Továbbá a csoport nagy része, ha nem tartja elég izgalmasnak a játékot, akkor könnyen elveszti koncentrációs képességét. A szabály- és feladattudata a csoportnak gyenge, de ezen lehet javítani. Az első találkozás jó hangulatban telt el, és számos hasznos tapasztattal szolgált a továbbiakra nézve.

 

 

 

Budapest, 2018.09.30.