Érzékenyítő tréning – Nagykanizsa – 2018. október 01.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

 

EFOP-5.2.4-17-2017-00008

Színház az egész: TIE-rendszerű új színházi nevelési módszer

adaptálása, kiterjesztése a Balaton környékén

 

 

Helyszín: Nagykanizsa, Miklósfai Általános Iskola

 

Időpont: 2018. október 01.

 

Foglalkozás: Érzékenyítő tréning

Bár a gyerekek nem régóta ismerik egymást, ezért nem meglepő, hogy eltér a viselkedésük, hiszen más szokásokat sajátítottak el. Az első alkalomhoz képest nagy volt a fejlődés. Meglepően nyíltak egymás felé, illetve a játékok is gördülékenyen mentek, nem kellett folyton megállítani a folyamatot, mert nem terelődött el a figyelmük. Természetesen voltak ilyen helyzetek, de azonnal észrevették magukat, és javítottak a hozzáállásukon. Ez mindenképpen előrelépés az első foglalkozáshoz képest, szépen megyünk előre egymás megismerésében! Ez nem lenne lehetséges, ha nem lennének a fiatalok figyelmesek egymás felé. A légkör sem száraz, hiszen rengeteg nevetéssel zajlik egy ilyen foglalkozás. Nincs tiltva a humor, viszont fontos kiemelni, hogy még nem érzik, mikor ér véget egy poén, tehát mikor kellene abbahagyni az esetleges élcelődéseket.

 

  1. Azonnal

Az első játék bemelegítő játék volt, ami már igénybe veszi a koncentrációskészséget és a figyelem-összpontosító képességet. Mindenki sétál a térben, kitöltve azt, összevissza. Amikor a játékvezető tapsol, mindenki megfagy, s mozdulatlan marad, amíg nem hallja az új tapsot. Minden egyes megfagyás után a taps halkul. A játék végére a gyerekek fejben is teljesen megérkeztek a jelen pillanatba.

 

 

 

  1. SZEMKONTAKTUS

Ebben a feladatban, a gyerekek sétáltak tovább a térben. Utasítottam őket, hogy továbbra se beszéljenek, maradjon larvált, kifejezéstelen az arcuk. Ezután közöltem velük, hogy párt kell választaniuk, de kizárólag szemkontaktussal, s ha meglesznek a párok, álljanak a falhoz.

 

III. SZOBRÁSZKODJUNK

A következő játék az együttműködést fejleszti, illetve a testbeszéd értelmezését. A párok egyik tagját kineveztem a szobor anyagának, a másikukat szobrásznak. Amit a szobrász beállít, azt társának meg kell tartania. A szobor anyaga akkor sem mozoghat, ha jobb ötlete támadt, mint a szobrászának. Ezután címszavakat adtam meg, érzelmeket, lelkiállapotokat, amiről a szobrászok szobrokat kellett készítsenek. A szobrászok egyenként bemutatták szobraikat, amiket közösen elemeztünk.

 

  1. SZOBORCSOPORT

A szobrász c. játék után csak annyit változtattunk, hogy most közösen kellett a megadott témára szoborcsoportot kialakítsanak, státuszokat, viszonyrendszereket megjeleníteniük. A játék végén körbeültünk és beszélgettünk, megosztottuk a játékkal kapcsolatos megjegyzéseket, nehézségeket, könnyűségeket, észrevételeket.

  1. IMPROVIZÁCIÓK A CSALÁDI KONFLIKTUSOKRA

Először beszéltünk a családról, előnyeiről, hátrányairól. Miért jó, ha van? Miért jó ha nincs? A családban felmerülő konfliktusokról, hogy ezek mi félék lehetnek, hogy szerintük melyik a leggyakoribb konfliktus. Ezután aki akarta, elmesélt egy-két személyes történetet, ami alapul szolgált az ezt követő több szereplős improvizációkhoz.

 

Mai fő játékunk és célunk a szoboralkotás volt, melyben megmutatkozhatott a csoportba járó fiatalok ösztöne és kreativitása. Kifejezetten jó és szép ötletek születtek. Színes palettát láthattunk: voltak szobrok, melyek kifejezetten viccesek voltak, más szobrok drámaiak, ezeket el is indítottuk pár másodpercig, lassú úgynevezett slow motion mozgással, hogy lássuk, merre megy tovább ösztönből, megérzésből a szobor „élete”. Ezen kívül láthattunk még rendkívül megrázó szoborcsoportokat is.

 

 

 

Biztos vagyok benne, hogy a készülő előadás során használható szobrok és csoportok jöttek létre, nagyon értékes volt ez a foglalkozás!  A szobros játékokat követő beszélgetések, melyekben elemeztük a látottakat rendkívül produktívnak bizonyultak. Kiderült mindenki számára miért készültek először a szobrok, aztán egyre mélyebbre mentünk, kutakodtunk, milyen érzések törtek elő egy-egy megmutatott gesztusból! Az elválás szoborcsoportja nagyon erős volt, szinte színpadi energiákat hozott elő a gyerekekből! Ekkor kértem, hogy akinek a vállát megfogom, az mondjon egy mondatot, mit érez most ez a szobor, amit/akit megformált éppen. Nem kitalálósdi játék volt, érezték, hogy komoly, téttel bíró helyzetben taposunk. A közös beszélgetés során kértem, hogy mutassanak olyan zenét (vittem internetet és hangszórót magammal), ami a leginkább kifejezi ezt a megszületett „képet”.

Innen már az óra levezetése volt hátra, melyben újra a poén és a nevetés vett át a főszerepet!

 

Második 6 hónap foglalkozás elsődleges céljai:

  • A diákok tanulják meg szabadon, nyíltan kommunikálni saját és mások iránt érzett érzelmeiket
  • Sajátítsák el a hatékony agressziókezelési módokat
  • Váljanak kompetensekké az érzelmek felismerésében
  • Az empátia, fantázia fejlesztése, a csoport összetartozás-tudatának erősítése

Fejlessze a tanulók:

o érzékszerveik működését

o megfigyelő és utánzókészség

o figyelem összpontosító képesség

o szókincs, kifejező-, beszéd- és mozgáskészségét

o együttműködési képességét

 

 

Budapest, 2018.10.31

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.