VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 2006. január 01-től működik a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület önálló jogi személyiségű intézményeként. Tevékenységével meghatározó szerepet tölt be Nagykanizsa közművelődési életében. Alkalmazkodik közvetlen környezete művelődési igényeihez, elvárásaihoz, és hiánypótló tevkénységeivel igyekszik minden tekintetben kielégíti azokat. Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Műsorstruktúrájában a már meglévő hagyományokra építő és a folyamatosan fellépő új igényekhez alkalmazkodó, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő programok és formák jelennek meg. Részt vesz a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE), a TEMI, a MÁV Zrt. és csoportjai, a Rail Cargo Hungária országos és helyi programjainak lebonyolításában, megszervezésében, illetve a civil lakosság kulturális igényeinek kielégítésén keresztül közvetíti a kultúrát.

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház elsősorban kulturális, közművelődési, valamint egészségmegőrző tevékenységeknek és programoknak ad otthont. A jövőben a többfunkciós feladatok és a hatékony gazdálkodásra épülő működtetése a kiemelkedő cél. Ehhez a rendszeres marketing stratégia és szemlélet kialakítása fontos feladat, ami jelenleg is zajlik.

Változatos tevékenységeket végző, állandóan fejlődő és megújuló közművelődési intézmény megteremtése a célunk. Olyan intézmény működtetése, amely tevékenységével Nagykanizsa kulturális sokszínűségét szolgálja, a helyi lakosság igényeire koncentrál, a mindennapi kulturális, szórakozási, képzési, információt biztosító, új szabadidős szokások kialakításához. Ezzel párhuzamosan egy másik fontos feladatnak tekintjük a „látogatóbarát” intézmény működtetését. Olyan programokat, kulturális-szórakozási formákat kínálni, melyek a városba látogató vendégek számára maradandó élményt nyújtanak.

 

Intézményünk vállalt célkitűzései között szerepel a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése, az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és a társadalmi szerepvállalás erősítése.

Mindezek érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni az intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezet direktíváihoz és az adott kisközösségek társadalmi szükségleteihez, igényeihez.

A mi régiónkban rendkívül sok a hátrányos helyzetű, a tanulási zavarokkal küzdő gyermek, és a magára maradt, szegénységben élő idős ember, akik körében nagy arányt képviselnek a kisebbségek. Ezért keressük azokat a lehetőségeket is, amelyekkel hozzájárulunk az integrációs és a fejlesztési munkák eredményességéhez, a társadalmi különbségek csökkentéséhez, és a közösségi aktivitás növeléséhez.

Alapszabályunk értelmében szervezetünk az alaptevékenységeit tekintve is a projekt céljait szolgáló felzárkóztató, tehetséggondozó, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek ellátására alkalmas, s ezt a munkát eredményesen folytatja. Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Ezek közül a két legfontosabb a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

 

Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház

A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum többfunkciós intézményként a névfelvételt követően, 2004. január elsejével alakult, Balatonszemes Községi Önkormányzatának, Képviselő-testületének döntésével, felügyetével.

Megelőzte tevékenységét a település aktív és híres népművelőjének, Csonka Mártának  gyűjtőmunkája, melynek nyomán a Latinovits Emlékkiállítás a színész halálát követően összeállt, Latinovits édesanyjának felajánlásaival.

A Művelődési Ház alapfeladatai közé tartozik:

 • A hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása: a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
 • Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek: az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
 • Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
 • Kulturális alapú gazdaságfejlesztés: a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

 

Mint a település könyvtári szolgáltató helye, feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését.

 

A Latinovits Emlékkiállítás kapcsán a színészóriás hagyatékának egy részéből állandó kiállítás nyílt 1987-ben, mely azóta is töretlenül vonzza az idelátogatókat.

 

Az intézmény neves, több száz fős látogatottsággal, érdeklődővel jellemezhető nagyrendezvényei: Múzeumok éjszakája, Latinovits Zoltán Vers- és Prózamondó Találkozó (3 napos), Amatőr Kettesfogathajtó Verseny, Nyármarasztó rendezvénysorozat (aug.18-20.), Szemesi Komoly-, Könnyű-, Jazz zenei estek, októbertől májusig havonta egy szombaton délelőtt gyermek, délután felnőtt színházi előadások, valamint a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő programorozatok.

Konzorciumi tag 1. szervezet bemutatása

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 2006. január 01-től működik a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület önálló jogi személyiségű intézményeként. Tevékenységével meghatározó szerepet tölt be Nagykanizsa közművelődési életében. Alkalmazkodik közvetlen környezete művelődési igényeihez, elvárásaihoz, és hiánypótló tevkénységeivel igyekszik minden tekintetben kielégíti azokat. Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Műsorstruktúrájában a már meglévő hagyományokra építő és a folyamatosan fellépő új igényekhez alkalmazkodó, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő programok és formák jelennek meg. Részt vesz a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE), a TEMI, a MÁV Zrt. és csoportjai, a Rail Cargo Hungária országos és helyi programjainak lebonyolításában, megszervezésében, illetve a civil lakosság kulturális igényeinek kielégítésén keresztül közvetíti a kultúrát.

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház elsősorban kulturális, közművelődési, valamint egészségmegőrző tevékenységeknek és programoknak ad otthont. A jövőben a többfunkciós feladatok és a hatékony gazdálkodásra épülő működtetése a kiemelkedő cél. Ehhez a rendszeres marketing stratégia és szemlélet kialakítása fontos feladat, ami jelenleg is zajlik.

Változatos tevékenységeket végző, állandóan fejlődő és megújuló közművelődési intézmény megteremtése a célunk. Olyan intézmény működtetése, amely tevékenységével Nagykanizsa kulturális sokszínűségét szolgálja, a helyi lakosság igényeire koncentrál, a mindennapi kulturális, szórakozási, képzési, információt biztosító, új szabadidős szokások kialakításához. Ezzel párhuzamosan egy másik fontos feladatnak tekintjük a „látogatóbarát” intézmény működtetését. Olyan programokat, kulturális-szórakozási formákat kínálni, melyek a városba látogató vendégek számára maradandó élményt nyújtanak.

 

Intézményünk vállalt célkitűzései között szerepel a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése, az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és a társadalmi szerepvállalás erősítése.

Mindezek érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni az intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezet direktíváihoz és az adott kisközösségek társadalmi szükségleteihez, igényeihez.

A mi régiónkban rendkívül sok a hátrányos helyzetű, a tanulási zavarokkal küzdő gyermek, és a magára maradt, szegénységben élő idős ember, akik körében nagy arányt képviselnek a kisebbségek. Ezért keressük azokat a lehetőségeket is, amelyekkel hozzájárulunk az integrációs és a fejlesztési munkák eredményességéhez, a társadalmi különbségek csökkentéséhez, és a közösségi aktivitás növeléséhez.

Alapszabályunk értelmében szervezetünk az alaptevékenységeit tekintve is a projekt céljait szolgáló felzárkóztató, tehetséggondozó, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek ellátására alkalmas, s ezt a munkát eredményesen folytatja. Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Ezek közül a két legfontosabb a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

 

VOKE Vasutas Művelődési Ház

A pécsi VOKE Vasutas Művelődési Ház megalakulásától kezdve Pécs városának egyik meghatározó művelődési intézménye, amely 2004-től Pécs első akadálymentesített művelődési házaként fogadja a mozgásukban korlátozott látogatókat, s e folyamatos megújulás jellemző tevékenységünkre, hivatásunkra is. Célunk, hogy teret adjunk az értelmes-értékes szabadidő eltöltéséhez a városban és térségében élő embereknek, korosztálytól függetlenül. Kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésére mind az időskorúak, mind a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott, térítésmentes kulturális és egyéb segítő szolgáltatásainkkal.

Tevékenységünket a jövőben nagyobb mértékben kívánjuk kiterjeszteni a fiatalabb korosztály számára nyújtott kulturális szolgáltatásokra, a kultúrára, a kultúrával való nevelésre. Célunk, hogy bevonjuk őket is az alkotó, közösségi életbe.

Kultúraközvetítő szerepünket 10. éve erősíti a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodásunk.

 

Szakfeladatok ellátása:

 • A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
 • Az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetése, tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítása;
 • Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének és a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése.

 

Kultúra közvetítő tevékenység:

 • Folyamatosan biztosítja Pécs M.J. Város területén élők számára a kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségeit, közösségi művelődését.
 • Nyugdíjas klubokat, nyugdíjas amatőr művészeti csoportokat működtet.
 • Nyugdíjasok részére számítógépes ismeretterjesztő foglalkozásokat szervez.
 • Mozgáskorlátozottak részére számítógépes ismeretterjesztő foglalkozásokat szervezett.
 • Támogatja az ifjúsági, s egyéb amatőr művészeti csoportok tevékenységét, bemutatkozásukhoz lehetőséget biztosít.
 • Kiemelt figyelemmel fordul a családbarát programok megvalósításához.
 • Civil irodát működtet.

 

Kiemelt művészeti tevékenység:

A Művelődési Ház a fenntartója a kimagasló zenei sikerekkel, szakmai elismerésekkel bíró Vasutas Koncertfúvós Zenekarnak. (Elnöke Bokor Ferenc, karmestere: Bókai Zoltán.) A zenei kultúra bemutatása, továbbadása a zenekarunk feladata, melynek tagjai valamennyien kiváló muzsikusok, akik a koncert minőségű fúvószene elkötelezett előadói. 2015-ben fennállásának a 70. éves jubileumát ünnepelte a Zenekar, mely alkalomból nagyszabású koncertet adott a Kodály Központban. Az ünnepi koncerten a WASBE (World Assotiation for Symphonic Bands and Ensembles) Világszövetségi tagja, Kelet-Európai Fúvószenei Szövetség elnöke, s a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke szervezeteik szakmai elismerő díjait adták át a jubiláló Zenekarnak. A Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar kimagasló művészeti tevékenységével hazánk amatőr fúvószenei életének aktív résztvevője. Számos hazai és nemzetközi fúvószenei verseny győztese, a legutóbbi magas szakmai díjat a 2016. júniusában Szerbiában, Zrenjaninban megrendezett „V. Nemzetközi Fesztivál és Fúvószenekari Versenyen” az első helyezést nyerték el.

 

Kiemelt rendezvények:

Vasutasnapok, Nemzetközi Vasutas Fúvóstalálkozók, FISAIC Vasutas Bridzs Európa-bajnokság, a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar koncertjei határon innen — és túl. (Hungarofest, Újvidék, MÜPA, Pécs-Cantat, Europa Cantat, Magyar Fúvószenei Nagydíj nyitókoncert, stb.)  „Belvárosi Kultúrsziget” programsorozatok. Családbarát programok.

 

Intézményünk  az  alábbi  csoportok otthona:

 • Nyugdíjas csoportok: „Dr. Csanádi György” Vasutas Nyugdíjas Klub; Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet Klub; Angol Társalgó Klub, Német Társalgó Klub, Dohánygyári Nyugdíjasok Klub
 • Amatőr, öntevékeny csoportok, klubok körök, művelődő kisközösségek: Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar (az Európa Kulturális Fővárosa Pécs2010 Hivatalos Nagykövete volt); Folt-Szín-Kör Foltvarró Klub; Pécsi Művészetbarátok Klubja; „A Pécsi Gyors” Vasútmodellező Klub; Bridzs Klub; Mini Bridzs Klub, Pécsi Rejtvényfejtők Klubja; Nyugdíjasok Számítógépes Klubja; VAGABOND Világjárók Klubja; Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub; Pécsi Borbarátok Klubja, Scrabble Klub; Vasutas  Eszperantó Klub
 • Az esélyegyenlőség jegyében: SM Egyesület (Sclerosis Multipex); Parkinsonbetegek Egyesülete; Mozgáskorlátozottak Egyesülete Baranya Megyei Szervezete; Terápiás közösségek: AA Közösség „Lokomotív” nevű csoportja (Névtelen alkoholbetegek közössége); Al-Anon (Névtelen családterápia) közösség; ACA csoport (alkoholisták felnőtt gyermekei); NA Közösség „Úton” nevű csoportja (névtelen drogbetegek közössége); SLAA Közösség (Anonim Szex- és Szerelemfüggők terápiás közössége).
 • Civil iroda: a Művelődési Ház több civil szervezet számára biztosít működésükhöz székhelyet, úgy mint a Forum Sopianae, Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezete, Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete, NET-Nagyik Egyesület.

 

Szervezetünk célkitűzései között szerepel a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése, az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és az önkéntes munka révén történő társadalmi szerepvállalás erősítése.

Mindezek érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni az intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezethez és a kisközösségek társadalmi szükségleteihez. Alapszabályunk szerint szervezetünk az alaptevékenységeit tekintve is a projekt céljait szolgáló felzárkóztató, kompetenciafejlesztő, kulturális és közművelődési intézmény.